Omogućiti posmatračima uvid u potpise

Ovlašćenim posmatračima CDT-a danas nije omogućen uvid u potpise podrške kandidatima za predsjedničke izbore uz objašnjenje da je službenik Državne izborne komisije (DIK) odsutan.
Tokom parlamentarnih izbora, brojni članovi DIK-e i posmatrači su, u procesu provjere potpisa, izrazili sumnju da su pojedine liste zloupotrijebile lične podatke birača sadržane u biračkom spisku i falsifikovale njihove potpise.

S obzirom na to da DIK ne provjerava autentičnost potpisa podrške već samo da li je osoba koja je dala potpis u biračkom spisku i da li se poklapa matični broj, nevladine organizacije su predlagale da služba DIK-e unese u bazu sve potpise koje su predale partije.

Tako bi se omogućilo građanima da putem zaštićene web aplikacije provjere da li je neki politički subjekat zloupotrijebio njihove podatke.

CDT će do kraja ovog izbornog procesa tražiti uvid u sve potpise podrške i zaključcima informisati javnost i nadležne organe.

I dalje niska transparentnost

Ponovo pozivamo DIK-u da hitno ispuni zakonske obaveze i preporuke OEBS/ODIHR-a.

Preporuka OEBS/ODIHR bila je da se na sajtu DIK-e, u cilju unaprijeđenja transparentnosti i odgovornosti, kao i sticanja povjeranja učesnika izbornog procesa, blagovremeno objave sva relevantna dokumenta i odluke.

Pošto DIK nastavlja da ignoriše Zakon i preporuke za unapređenje izbornog procesa, pozivamo ih da prekinu staru praksu i da sve materijale objave na veb sajtu u skladu sa Zakonom.

Takođe, pozivamo ih da ispuni preporuku i da sjednice otvore za prisustvo medija.

Koliko je ovaj organ za sprovođenje izbora netransparentan govori i da ni nakon 18 mjeseci javnost ne zna ko su bili članovi DIKe i članovi proširenih sastava koji su odlučivali o izborima 2016., niti na osnovu kojih odluka su oni imenovani.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama obavjestila je CDT da je naložila DIK-i da nam dostavi tražene podatke.

Stoga pozivamo DIK-u da hitno ispoštuje odluku Agencije i da CDT dostavi svu dokumentaciju vezanu za prošireni sastav DIKe iz izbora 2016.

Ni ASK ne objavljuje dokumenta

Agencija za sprječavanje korupcije, takođe, ne objavljuje važna dokumenta za izborni proces.

Prošlo je mjesec i po od raspisivanja izbora, a ASK na veb sajtu nije objavila Plan nadzora i kontrole koji je trebalo da usvoji do 29. januara. Javnost je i dalje uskraćena za informaciju o tome kakvu kontrolu će ASK sprovoditi u kampanji i kakav izvještaj se može očekivati.

Nije jasno ni da li je zvanično usvojen taj dokument, kao ni zašto institucija koja se zalaže za transparentnost krije ključni dokument za kontrolu kampanje.

Ovakvim postupanjem onemogućeno je javnosti da kontroliše kako ASK radi i da li ostvaruje svoje ciljeve.

Osam opština nije objavilo podatke o socijalnim davanjima

Danas je bio i rok za obveznike Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja da objave podatke o socijalnim davanja u proteklih 15 dana.

Monitoring CDT-a je pokazao da čak osam opština nije objavilo podatke o socijalnim davanjima niti informacija da davanja nije bilo u proteklom periodu.

Ove podatke nijesu objavile opštine Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kotor, Herceg Novi, Pljevlja, Rožaje i Ulcinj.

To je korak nazad u odnosu na prethodne sedmice kad je veći broj opština objavljivao ove podatke. S druge strane, obveznici Zakona koji su morali da objave analitičke kartice i/ili putne naloge, to su ove sedmice učinili u većoj mjeri nego prethodnih.

Obavezne informacije objavilo je 87 odsto institucija obuhvaćenih našim uzorkom.