Građani/ke nedovoljno uključeni

Građani/ke nedovoljno uključeni

17/11/2014

Građani i građanke Crne Gore nijesu dovoljno aktivni i uključeni u proces donošenja odluka, iako su se posljednjih godina desile pozitivne promjene u toj oblasti, ocjenjeno je na konferenciji “Građani i institucije-mogućnosti komunikacije”.

Konferencija je završni događaj projekta “Konsultuj građane” koji CDT realizuje uz podršku Ambasade SAD u Podgorici i koji u svom fokusu ima javne rasprave kao način za uključivanje građana u donošenje odluka

“Nakon što je CDT dao značajan doprinos usvajanju uredbe koja reguliše proces javnih rasprava, željeli smo da kroz monitoring njene primjene damo svoj doprinos afirmaciji ove značajne teme”, kazao je direktor CDT-a Dragan Koprivica. 

Koprivica smatra da su se posljednjih godina desile pozitivne promjene u ovoj oblasti, ali je situacija daleko od one koju želimo.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]On smatra da građanke i građani nijesu dovoljno aktivni i uključeni u proces donošenja odluka.[/pullquote]

Prema njegovom mišljenju, institucije nijesu dovoljno posvećene ovom procesu i u tom dijelu je monitoring CDT-a pokazao da je Uredba o postupku i načinu sprovođenja javnih rasprava poštovana selektivno.

“Dio ministarstava nije ispoštovao obaveze iz uredbe, nije ažurno objavljivan spisak zakona o kojima će se raspravljati, nijesu sprovodili konsultacije, nijesu objavljivali potpune i cjelovite izvještaje”, kazao je Koprivica.

Institucije, smatra on, nijesu posvetile dovoljno napora da komuniciraju sa građanima o ponuđenim zakonskim rješenjima a sa ciljem da se predlozi zakona na vrijeme objasne i da daju stvarnu priliku odnosno usvoje mišljenja građana koji poznaju tu materiju:

„S druge strane, građani ipak nijesu dovoljno aktivni i nijesu, u dovoljnoj mjeri, razumjeli mogućnost za stvarne promjene. 50 godina su živjeli u sistemu u kome se građanski aktivizam ispoljavao na potpuno različit način a tranzicija društava nije donijela i potpunu tranziciju svijesti i uloge građana u procesu donošenja odluka”.

25.konferencija-velika

Sa konferencije (foto: CDT)

ŠTA ĆE URADITI VLADA/MINISTARSTVA?

Potpredsjednik Vlade, Vujica Lazović kazao je da je ovo izuzetno značajna tema za sve građane jer komunikacija građana sa institucijama predstavlja osnov demokratije.

“ICT nudi neslućeni resurs za to. Idealna demokratija je ako bi svi građani mogli da učestvuju u procesu donošenja odluka”, smatra Lazović.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]On smatra da je pitanje nivoa informatičke pismenosti veoma važno.[/pullquote]

“Mislim da je tu napravljen iskorak. Kroz osnovno, srednje i visoko obrazovanje smo imali različite forme informatičkog opismenjavanja i generacije koje dolaze su upravo informatički pismenije”, kazao je Lazović i dodao da se informatičko opismenjavanje dogodilo i u javnom sektoru.

Govoreći o portalu eUprave koji nije dovoljno zaživio, Lazović je rekao:

“Predložili smo Zakon o elektronskoj upravi prema kome će sve što je šalterski posao u roku od 18 mjeseci što je zakonska obaveza da bude na portalu eUprave, to ćemo preko inspekcijske nadležnosti da provjeravamo. Mi smo pripremili infrastrukturu za taj portal, sve smo odradili, ali usluge na portalu moraju da ponude drugi koji i dalje komuniciraju na tradicionalni način”.

Na pitanje da li se radi evaluacija rada ovog portala, ministar za informaciono društvo i telekomunikacije je kazao da jednom u pola godine analiziraju rad ove platforme i izvještavaju Vladu o tome.

“Imamo otpore kod službenika koji odbijaju novi način komunikacije sa građanima. Ako građanin online može nešto da dobije neku uslugu, službenik više nije važan. Ali kako vrijeme odmiče, takvih je sve manje”, kazao je Lazović uz predlog da bi i parlament u narednom periodu mogao da razvija elektronske sjednice i da time poveća transparentnost rada.

ŠTA ĆE URADITI SKUPŠTINA?

Potpredsjednik Skupštine Branko Radulović smatra da je participativna demokratija samo u obrisima u Crnoj Gori.

“Kad je u pitanju Skupština, dosta smo napredovali, ali je to strašno nedovoljno. Skupština treba da bude čvorište ukupnog društvenog života, trudimo se…”, kazao je Radulović i dodao da je stvaranje konsenzusa na političkoj sceni vrlo teško.

Skupština, smatra on, treba da odigra glavnu ulogu u zakonodavnom smislu:

“Treba donijeti Zakon o vladi i Zakon o skupštini kako bi se odredila uloga i ravnoteža, uloga svih segmenata, civilnog društva. Posebno kad je u pitanju učlanjenje u EU”.

On smatra i da su za razvoj potrebni resursi koji su u Crnoj Gori ograničeni:

“Uz to, veoma je značajna politička volja. Svijest poslanika da bez obzira iz koje strukture dolaze pritisne zeleno ili crveno u javnom interesu”.

GRAĐANSKE AKCIJE U SAD

Ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori Su Kej Braun kazala je da mladi ljudi treba da se uključe u demokratski proces:

“Vlada je izabrana od strane ljudi, ljudi moraju da učestvuju, moraju da budu informisani… preko ljudi iz institucija oni moraju da dobiju tačne informacije da bi se bavili važnim problemima za društvo”.

Ona smatra da je Vlada Crne Gore napravila napredak u ovoj oblasti.

“Morate imati klimu gdje se pojedinci ne osjećaju kao da će biti zaplašivani, gdje osjećaju sigurnost…”, kazala je ona.

Govoreći o građanskim inicijativama, ona je podsjetila da se SAD ponekad suočava sa apatijom građana jer oni smatraju da njihov glas nije značajan:

“Sve više i više građana u SAD se okupljaju u grupe da bi lobirali, slali peticije i slično”.