Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi (ACTION SEE)

Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi (ACTION SEE)

06/11/2018

Opis:

Cilj projekta je promovisanje dinamičnog civilnog društva koje efikasno mobiliše građane za aktivno angažovanje na pitanjima dobrog upravljanja u kontekstu pristupanja EU i utiče na politiku i procese odlučivanja na nacionalnom i regionalnom nivou na Zapadnom Balkanu.

Period realizacije projekta:

01/10/2015 – 01/03/2017

Donator:

Višegrad fond