Inicijativa za transparentno Tužilaštvo

Inicijativa za transparentno Tužilaštvo

27/11/2015

Opis:

Nakon sprovedenog monitoringa o transparentnosti tužilaštava, CDT je u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom pokrenuo novu inicijativu. Njen cilj je da doprinese unapređenju transparentnosti i odgovornosti državnih tužilaštava kroz sprovođenje niza aktivnosti za jačanje kapaciteta njihovih kapaciteta.

Period realizacije projekta:

2015 – 2016. godine

Donator:

Fond braće Rokfeler