Projekti

Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.

Naziv projekta Trajanje Kratak opis Vrijednost projekta Donator
Izgradnja povjerenja u izbore – Transparentnost i integritet finansiranja politike  15/06/ 2015. – 15/05/2017. Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori , kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. €47.800,30 Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu
Prvi put biram! 01/01/2016. – 31/12/2016. Projekat ima za cilj da informiše i edukuje mlade ljude o pravima birača u izbornom procesu i o zaštiti tih prava, te da ih osnaži da samostalno odlučuju i aktivno učestvuju u političkom životu Crne Gore. € 12,500.00 Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću
Praćenje izbornog procesa 06/04/2016. – 31/12/2016. Projekat ima za cilj da doprinese slobodnoj i fer kampanji prilikom procesa izbora u 2016. godini, da ohrabri građane da učestvuju u procesu izbora i da ostvare svoje pravo glasa slobodno. € 52, 586.40 Ambasada Savezne Republike Njemačke
Praćenje izbornog procesa 01/09/2016-28/02/2017 Cilj projekta je pružanje finansijske podrške projektu “Glasaj slobodno”   CAD $ 24,650.00   CFLI – Kanadski fond za lokalne inicijative
Vizuelizacija rezultata izbora 01/10/2016-01/02/2017 Cilj projekta je omogućiti građanima/kama CG da na jednostavan i zanimljiv način steknu uvid u rezultate izbora    $ 4,767.00   Stejt dipartment – Američki savjet u Gruziji
Inicijativa za otvoreno pravosuđe 01/01/2016. – 31/12/2017. Opšti cilj projekta je podrška demokratskim procesima i evropskim intergacijama Crne Gore kroz osnaživanje civilnog društva za aktivno učešće u reformi pravosuđa.  € 157,744.00 “Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori; IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME
Regionalni indeks otvorenosti i odgovornosti 01/02/2016. – 31/01/2017. Cilj projekta je osnaživanje mreže ACTION SEE kroz izradu regionalnog indeksa otvorenosti i odgovornosti.  € 50,002.00 Nacionalna zadužbina za demokratiju
Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u jugo-istočnoj Evropi) – ACTION SEE 01/01/2016. – 31/12/2019. Opšti cilj projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i unaprijeđenje učešća u kreiranju javnog mnjenja i politika, kao i u procesima donošenja odluka. € 111,582.45 Evropska unija 
Višegrad 01/10/2015. – 31/03/2017. € 4,125.00 Visegrad Plus Fund
Uloga specijalnih državnih tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija i Hrvatska 01/01/2017 – 31/12/2017.   Opšti cilj projekta je doprinošenje ubrzanju procesa u oblasti vladavine prava kroz pružanje relevantnog policy istraživanja sa konkretnim preporukama kako bi se sprovele potrebne reforme u pravnom sistemu sa posebnim osvrtom na ulogu Specijalnog tužilaštva (STD) u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji kako bi STD djelotvornije i efikasnije sprovodila borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. € 24,660.00  European Fund for the Balkans
Institucionalna podrška radu Info centra o evroatlantskim integracijama  01/01/2016. – 31/12/2016. Info centar o evroatlantskim integracijama je osnovan je krajem 2012. godine u cilju ostvarivanja aktivnog dijaloga i povećanja znanja građana Crne Gore o procesu evroatlantskih integracija. Info centar nastoji da pruži podršku medijima, nevladinim organizacijama, istraživačima, i svima koji su zainteresovani za bezbjednosne integracije. € 15,000.00 NATO – Odjeljenje za javnu diplomatiju
Indeks održivosti organizacija civilnog društva 20/09/2016. – 20/07/2017.  Indeks održivosti OCD je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije. Namijenjen je ocjeni napretka civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD. $ 6.842,81 USAID/ Management System International
Praćenje procesa pristupanja Crne Gore EU – Dokle smo stigli?  15/10/2016. – 14/10/2017. Cilj projekta je praćenje i jačanje procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju kroz analizu, monitoring i zagovaranje. Takođe, cilj je da se proširi i osnaži participacija civilnog društva u kreiranju, implementaciji i monitoringu javnih politika na svim nivoima kao i da se poveća nivo informisanja javnosti i drugih ciljnih grupa o EU integracijama. 20,290.00 USD The Balkan Trust for Democracy  

Centar za demokratsku tranziciju