Jačanje institucionalnog, političkog i izbornog integriteta u CG

Opis: Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori ,kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Period realizacije: 2017. do 2019. godine Donator: Ambasada Kraljevine Holandije

Centar za demokratsku tranziciju