Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma

Opis: Projekat “Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma” omogućio nam je da pratimo kako zemlje Zapadnog Balkana ispunjavaju političke kriterijume na putu ka EU. Projekat je podržala Ambasada Norveške I Balkanski fond za demokratiju.

Trajanje projekta:

01/06/2018– 31/05/2019

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Centar za demokratsku tranziciju