Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi (ACTION SEE)

Opis: Cilj projekta je promovisanje dinamičnog civilnog društva koje efikasno mobiliše građane za aktivno angažovanje na pitanjima dobrog upravljanja u kontekstu pristupanja EU i utiče na politiku i procese odlučivanja na nacionalnom i regionalnom nivou na Zapadnom Balkanu.

Period realizacije projekta: 01.10.2015-31.03.2017.

Donator: Višegrand fond

Centar za demokratsku tranziciju