Category Archives: dobro upravljanje

Nezavisne institucije su preduslov borbe protiv korupcije i kriminala

Na putu ka EU, Crna Gora je sprovela većinu važnih aktivnosti koje su predviđale stvaranje zakonodavnih i institucionalnih preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Međutim, u prethodnom periodu promjene nekih zakona su predstavljale korak nazad jer su suzili prostor za kontrolu u područjima osjetljivim na korupciju.  Postoji potreba za izmjenom takvih i drugih zakonskih rješenja, ali se teži dio posla i dalje veže za primjenu zakona u praksi. Continue reading Nezavisne institucije su preduslov borbe protiv korupcije i kriminala

Optimizacija ne smije biti formalnost

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu da ne usvoji Plan optimizacije javne uprave dok se on značajno ne poboljša, dok se ne usvoje naše primjedbe i primjedbe drugih institucija i dok ne ispuni svoju svrhu i da precizne odgovore – koliki je optimalan broj zaposlenih u javnoj upravi, gdje postoji višak, a gdje manjak zaposlenih i kako će se taj broj zaista optimizovati. Continue reading Optimizacija ne smije biti formalnost