Procjena napretka CG u pregovorima sa EU 2017. (predlog praktične politike – I dio)