Finansiranje projekata za osnaživanje RE populacije 2018. (predlog praktične politike)