Borba protiv dezinformacija zahtijeva jasne korake

Crnogorsko zakonodavstvo, uz sve protivrječnosti, pruža solidnu osnovu za borbu protiv dezinformacija, ali je nužno prići njegovom unapređenju, kao i strateškom osnaživanju.

Ciljevi budućih strateških dokumenata i regulatornih rješenja bi trebalo da budu: očuvanje slobode izražavanja, svođenje rizika na najmanju moguću mjeru, osnaživanje društva da se nosi sa dezinformacijama, i povećanje transparentnosti i odgovornosti. 

Ovo su ključni zaključci analize “Traženje ravnoteže: odgovor na dezinformacije i zaštita slobode izražavanja” autora Sergeja Sekulovića, koju je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pripremio u okviru svojih aktivnosti na polju borbe protiv dezinformacija i negativnih stranih uticaja.

Polarizacija u crnogorskom društvu, partijske borbe i teškoće postizanja konsenzusa oko osnovnih vrijednosti otvaraju prostor za razne negativne uticaje.

Opasnosti su ogromne, bilo da se radi o organizovanom miješanju trećih strana s ciljem uticaja na javno mnjenje i izborni proces ili zloupotrebi borbe protiv dezinformacija od strane nacionalnih vlasti u cilju gušenja opozicije i učvršćivanja sopstvene moći, pa sve do ograničenja slobode govora od strane korporacija na proizvoljan način  sa ciljem promovisanja sopstvene ideološke pozicije.  

Države različito pristupaju problemu dezinformacija, pa je u analizi dat osvrt na iskustva pojedinih demokratskih država. Ono što se uočava u pristupu zemalja EU je da se restriktivnim mjerama pokušavaju razotkrivati dezinformacije i smanjiti vidljivost sadržaja, dok se proaktivnim mjerama, dugoročno i sistemski, jača medijska pismenost i poboljšava društvena otpornost. 

Demokratija i ljudska prava se moraju braniti. Zato odgovor na dezinformacije mora biti ozbiljan i dobro izbalansiran.  

Potrebno je usvojiti Medijsku strategiju koja će tretirati na adekvatan način pitanja dezinformacija i govora mržnje, te ubrzati implementaciju Strategije sajber bezbjednosti.

Na zakonodavnom planu, neophodno je izmijeniti i dopuniti Zakon o medijima i Krivični zakonik Crne Gore,  donijeti Zakon o informacionoj bezbjednosti, te precizirati govor mržnje kroz krivično zakonodavstvo.

U skladu s ranijim preporukama CDT-a potrebno je uspostaviti parlamentarni odbor koji bi se bavio neželjenim stranim uticajima i dezinformacijama.

O uspješnoj borbi protiv dezinformacija se ne može govoriti bez jačanja medijskog profesionalizma i medijske pismenosti, a za to je potrebna aktivna uloga i podrška države.

Konačno, potrebno je i da državni organi razvijaju svoje komunikacione strategije dajući tačne i brze informacije.

Izradu publikacije je finansirala Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje izneseni su stav CDT-a i autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD.

Ostajemo otvoreni za sve dobronamjerne sugestije i kritike naše publikacije, koju možete pronaći ovdje.