Neophodna hitna i odlučna reakcija tužilaštva

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) apeluje na tužilaštvo da energično i efikasno provjeri navode velikog broja građanki i građana da su im pokradeni lični podaci i falsifikovani potpisi.

Pozivamo ovu instituciju da odlučno i profesionalno obavlja svoju ulogu, odnosno da štiti slobode i prava građana, ustavnost i zakonitost i procesuira krađe i zloupotrebe, kako priliči kredibilnim institucijama.

Nadamo se da se neće ponoviti situacija iz 2018. godine kada je tužilaštvo pozivalo građane, uzimalo izjave, sprovodilo grafološka vještačenja koja su nedvosmisleno pokazala falsifikate i zloupotrebe i nakon toga nije uradilo ništa. Tužilaštvo je ovakvim postupanjem omogućilo da se ista zloupotreba ponovi, i da kandidati nastave sa istim nezakonitim praksama uvjereni u nekažnjivost za svoja nedjela.

Građanke i građane pozivamo da ne odustaju, da se bore za svoja prava i da nama ili tužilaštvu prijave ove zloupotrebe. Suprotstavljanje ovoj krađi i svim sličnim pokušajima tretiranja građana/ki kao nižih bića od strane političara je naša najvažnija građanska dužnost.

Dodatno, nakon novog skandala postaje jasno zašto nam Državna izborna komisija (DIK) nije dozvolila uvid u potpise na koje smo imali pravo po zakonu. Cilj je bio da se, u sadejstvu za Agencijom za zaštitu ličnih podataka (AZLP), kroz uskraćivanje domaćim i međunarodnim posmatračima da posmatraju cjelokupan izborni proces, sakriju nezakonite radnje Dodatno, AZLP je izabrala da „štiti“ lične podatke građana od posmatrača, umjesto od onih koji te podatke zloupotrebljavaju i kradu. Takođe, AZLP se brine za podatke kad su posmatrači u pitanju, a ne interesuje  maltretiranje građana/ki od strane “call centara” kandidata koje traje već sedmicama.

Iako pozdravljamo mogućnost provjere potpisa preko aplikacije moramo konstatovati da je ona došla veoma kasno – onda kad su već sve kandidature bile potvrđene i kad nije imalo prostora za ozbiljniju reakciju DIK.

Na kraju, dobili smo još jednu potvrdu da sistem verifikacije kandidatura nije dobar, i da je potrebno mijenjati zakone. No, za to je potrebna politička volja da se sprovede izborna reforma, a te volje trenutno nema ni na jednoj strani političkog spektra.

Milena Gvozdenović
Zamjenica programske direktorice CDT-a