Građani/ke masovno vjeruju u dezinformacije i teorije zavjere

Građani/ke Crne Gore u zabrinjavajuće visokom broju vjeruju u teorije zavjere o COVID-19, propagandne narative i dezinformacije koje o agresiji na Ukrajinu širi Rusija.

Tako trećina građana/ki Crne Gore vjeruje da vakcina protiv COVID-19 izaziva bolesti i smrt, a više od trećine smatra da je pandemija koronavirusa izmišljena. To je pokazalo istraživanje koje je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju (CDT) sprovela agencija Damar, a koje je sprovedeno uz podršku Ambasade SAD u Podgorici.

Građani/ke su u istraživanju dobili niz tvrdnji koje je trebalo da ocijene kao lažne ili istinite, a trećina ispitanika je tvrdnju “vakcina protiv COVID-19 izaziva bolesti i smrt” ocijenilo kao tačnu. Istu tvrdnju je kao lažnu ocijenilo 41,6 odsto građana dok je četvrtina kazala da ne zna da li je tvrdnja istinita ili lažna.

Da je pandemija koronavirusa izmišljena smatra 37,6 odsto ispitanika, 35,7 odsto je tu tvrdnju ocijenilo kao lažnu dok je 26,7 reklo da ne zna.

Da građani/ke Crne Gore vjeruju u teorije zavjere potvrđuje i podatak iz istraživanja da skoro trećina građana (31,7 odsto) vjeruje da osnivač Mikrosofta Bil Gejts i čelnik Svjetskog ekonomskog foruma Klaus Švab kontrolišu pandemiju COVID-19.

Istraživanje je pokazalo i da građani/ke, pored teorija zavjere o pandemiji, u značajnom broju vjeruju i u dezinformacije o agresiji Rusije na Ukrajinu. Tako tačno četvrtina građana/ki Crne Gore, njih 25 odsto, vjeruje da Ukrajina fingira žrtve kako bi lažno optužila Rusiju, dok 31,9 odsto smatra da je takva tvrdnja lažna, a 43,1 odsto je odgovorilo da ne zna.

Da su Ukrajinci nacisti i da se Rusija u toj zemlji bori protiv nacizma vjeruje skoro četvrtina građana/ki (22,7 odsto), dok je 43,9 odsto ispitanika ocijenilo da je takva tvrdnja lažna a trećina ispitanika je kazalo da ne zna. Da je Rusija otela djelove Ukrajine smatra 37,9 odsto ispitanih građana/ki, a njih 31,7 smatra da je to lažna tvrdnja.

Rusiju kao zaštitnicu Slovena i pravoslavlja vidi trećina građana/ki (33,6 odsto), a istovremeno gotovo identičan broj njih (33,8 odsto) smatra da to nije slučaj. Ovu zemlju kao najjaču vojnu silu vidi 36,1 odsto građana/ki Crne Gore, dok 29,9 odsto ispitanika ne misli tako. Rusiju kao dominantnu nad EU i Sjedinjenim Američkim Državama vidi 29,8 odsto građana nasuprot 34,1 koji su ocijenili suprotno.

U Crnoj Gori posljedice su ostavili i anti-EU i antizapadni narativi što potvrđuje podatak da 40,7 odsto građana/ki smatra da EU i Zapad iskrivljuju tradicionalne vrijednosti i nameću nam devijantno ponašanje. Da je ovakva tvrdnja lažna smatra trećina građana (34,3 odsto), dok je četvrtina (25 odsto) odgovorila da ne zna.

Čak 39 odsto ispitanika ocijenilo je tvrdnju da “Zapad promoviše pedofiliju” kao tačnu, nasuprot 26,1 odsto koji su rekli da je to lažna tvrdnja.

Poražavajuća je činjenica da više od polovine građana/ki (50,9 odsto) smatra da je homoseksualnost bolest i mentalni poremećaj, dok svega 22 odsto kaže da nije. Da homoseksualnost ugrožava tradicionalnu prodicu ocijenilo je 53,3 odsto ispitanih građana/ki, njih 22,4 odsto je kazalo da to nije slučaj. Čak trećina građana/ki (34,2 odsto) smatra da gej lobi vlada svijetom nasuprot 29,7 odsto koji su tu tvrdnju ocijenili lažnom.

Istraživanje javnog mnjenja je sprovedeno u periodu od 6. do 16. februara, na uzorku od 1000 građana/ki.

Ovaj projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici. Mišljenja, nalazi, zaključci ili preporuke koji su ovdje iznešeni su stav autora i ne odražavaju nužno stav Stejt dipartmenta/Vlade SAD. 

Marko Vukajlović,

Raskrinkavanje.me