Da li će novi skandal urazumiti DIK

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u svijetlu novog skandala sa potvrđivanjem kandidatura, odnosno potpisa podrške Gorana Danilovića, poziva Državnu izbornu komisiju (DIK) da promijeni svoju odluku i dozvoli ovlašćenim posmatračima uvid u sve segmente izbornog procesa.

DIK je, u sadejstvu sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), postupanjem suprotnom Zakonu o izboru odbornika i poslanika i međunarodnim standardima široko otvorila vrata novim aferama koje utiču na smanjenje i onako niskog povjerenja u izborni proces.

Nakon ovog događaja, postaje nam jasnije zašto smo imali pravo na uvid u ove podatke u prethodnim izbornim ciklusima, dok nam je sada to pravo uskraćeno.

Upravo ova situacija da potencijalni predsjednički kandidat tvrdi jedno, a oni koji trebaju zakonito sprovoditi izborni proces tvrde drugo, nam govori o neophodnosti postojanja “treće strane” odnosno postojanju izbornih posmatrača u svakom segmentu izbornog procesa.

Ovo je već drugi veoma sporan slučaj u vezi sa potvrđivanjem kandidatura u ovom izbornom procesu. Zato pozivamo sve članove DIK da svojim glasovima omoguće najveći stepen transparentnosti procesa, kako se bi se vratili u okvire demokratskog izbornog procesa i odagnali sumnje da, favorizujući neke kandidate, utiču na krajnji ishod izbora.

Zato pozivamo da se prestane za kršenjem zakona i standarda, da se prestane sa odustajanjem od utvrđenih praksi i uništavanjem povjerenja u izborni proces i da se vratimo na ustaljene dobre prakse u kojima je domaćim i međunarodnim izbornim posmatračima dozvoljeno da rade svoj posao jer to ima blagotvoran uticaj na izborni proces.

Po ko zna koji put se potvrđuje situacija da izborni procesi ili njegovi djelovi koji nijesu posmatrani uvijek sa sobom nose sumnje, probleme i negativne pojave.

Milena Gvozdenović, zamjenica programske direktorice CDT-a