Partije nastavljaju da podrivaju demokratiju

Partije nastavljaju da podrivaju demokratiju