Objaviti sve detalje političkog sporazuma

CDT poziva političke aktere koji čine ili podržavaju manjinsku vladu da objave sve detalje političkog sporazuma o formiranju 43. Vlade Crne Gore, i na taj način naprave raskid sa prethodnim lošim praksama, te demonstriraju transparentan način vođenja politike.

Političke snage koje čine novi aranžman moraju napraviti presedan koji će zaista značiti okretanje ka drugačijem načinu vođenja politike. Posljednjih godina naše društvo uči nove demokratske lekcije, a ovo jeste jedna od najvažnijih.

U okolnostima kada vlast formiraju politički subjekti sa ideološkim i programskim razlikama, oni između kojih ne postoji potpuno povjerenje, te kad se vlade formiraju na atipičan način, od posebne je važnosti da građani budu upoznati sa detaljima dogovora o svim važnim pitanjima, principima i ciljevima.

Ovo je naročito važno kada imamo na umu da su do javnosti došle informacije o tome da postoje parcijalni sporazumi između pojedinih političkih subjekata koji su zaključivani u procesu pregovora.

Oni koji se predstavljaju za evropske snage moraju se i evropski ponašati. Primjeri o tome kako ozbiljan politički/koalicioni sporazum treba da izgleda postoje u mnogim demokratskim zemljama, a mi ih upućujemo na recentni primjer iz Njemačke. Tako se formiraju evropske vlade i tako su odgovorne evropskim društvima.

Rad prethodne Vlade nije obilježio ozbiljan sporazum o programskim i političkim principima, već jedan politički pamflet praćen tabelama sa raspodjelom plijena „po dubini“. Nadamo se da ovaj model tabela, za čije autorstvo niko nije htio preuzeti odgovornost ali je primjena bila striktna, neće predstavljati put kojim će ići nova Vlada. Nadamo se, takođe, da neće postojati slični tajni dogovori koji su urađeni daleko od očiju javnosti.

Neslavan završetak prethodne nam govori da sve što nije postavljeno na zdravim demokratskim principima prije ili kasnije izgubi političku relevantnost, a posljedice takvih aranžmana građani osjećaju godinama nakon njega.

Želimo vjerovati da je nova većina svjesna ovih opasnosti i da ih neće ponoviti.

Biljana Papović

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a