Konkurs za web dizajn

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) raspisuje konkurs za izradu novog veb sajta naše organizacije.

Trenutni izgled veb sajta možete pogledati na www.cdtmn.org  

Tražimo visoko funkcionalan i vizuelno dopadljiv sajt.

Potrebno je poslati minimum jedno idejno rješenje kako bi sajt mogao da izgleda. Fokus staviti na naslovnu stranu sajta.

Kandidati mogu biti osobe koje nude izradu i tehničkog dijela sajta i usluge veb dizajna.

Ponuda treba da sadrži:

  • Predlog rješenja za izgled veb sajta CDT-a
  • Portfolio – popis referenci i primjeri prethodno urađenih veb sajtova sličnih karakteristika
  • Ukupnu cijenu za sve navedene usluge

Sve ponude slati na email [email protected] do 15. aprila u 20h.

Pravo učešća na konkursu imaju grafički dizajneri/ke, studenti/kinje dizajna i arhitekture, vizuelni umjetnici/ce, programeri/ke.

Kandidat/i se mogu prijaviti za konkurs samostalno ili kao grupa (najviše dvije osobe – jedan dizajner, jedan programer)

Nakon isteka roka, najbolji kandidat/i će biti kontaktiran/i, kako bi dobili dalje instrukcije za nastavak realizacije ovog projekta.

Za više informacija nam se možete obratiti na email [email protected]