Skroman gest solidarnosti CDT-a sa borbom građana Ukrajine

Skroman gest solidarnosti CDT-a sa borbom građana Ukrajine

01/03/2022

Ovo je skroman gest solidarnosti zaposlenih u Centru za demokratsku tranziciju (CDT) sa borbom građanki i građana Ukrajine za nezavisnost i slobodu. Donirajte, pomozite ako ste u prilici.

Ukoliko Vlada Crne Gore neće, građani će.