Glasaj slobodno: Čuvaj sebe!

Glasaj slobodno: Čuvaj sebe!

10/03/2021

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je pokrenuo kampanju “Glasaj slobodno” usmjerenu ka građankama i građanima Nikšića, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo na slobodan politički izbor.

Cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

Pozivamo sve aktere izbornog procesa da u potpunosti i u svakom trenutku poštuju epidemiološke mjere zaštite. Dosadašnje masovno kršenje ovih mjera i stalno povećanje broja oboljelih od COVID-19 u Nikšiću govori da kontrola njihovog sprovođenja mora biti mnogo energičnija i snažnija u susret izbornom danu. Takođe izostanak sankcija za ovakvo ponašanje većine izbornih lista predstavlja veoma lošu poruku u susret izbornom danu.

 

Takođe, pozivamo zdravstvene vlasti i Opštinsku izbornu komisiju u Nikšiću da javno saopšte koliko se lica koja imaju pravo glasa u Nikšiću nalazi na bolničkom liječenju i samoizolaciji. Dalje, potrebno je dati precizan odgovor da li su obavljene sve pripreme i utvrđene procedure da se ovim biračima omogući da glasaju. Da li su o ovim procedurama upoznati građanke i građani?

Pozivamo sve građane/ke kojima bi, eventualno, bilo onemogućeno pravo glasa da nam to prijave jer niko se ne smije usuditi ni da pomisli da im uskratiti ovo ustavom zagarantovano pravo.

Podsjećamo da je na sajtu CDT-a (https://www.izbori.cdtmn.org/ ) postavljena aplikacija pomoću koje građanke/i mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izbornom procesu.

Nikšićanke i Nikšićani, glasajte slobodno!

Kampanju Glasaj slobodno podržava Britanska ambasada Podgorica.

Milica Kovačević

Predsjednica CDT-a