Povećati transparentnost sjednica DIK-e

Povećati transparentnost sjednica DIK-e

16/07/2020

Budući da bi prisustvo novinara na sjednicama u vrijeme epidemije moglo predstavljati zdravstveni rizik, a da DIK-a mora sprovoditi stroge preventivne mjere, pozivamo ih da povećaju transparentnost rada na način što će nakon svake sjednice medije i javnost obavijesti o važnim pitanjima kroz saopštenja za medije, ili organizaciju posebnih press konferencija kad su u pitanju važnije i osjetljive odluke, uz potrebnu opreznost i poštovanje epidemioloških pravila.

Apelujemo na predsjednika i članove DIK da iskažu povećanu otvorenost za upite novinara, budući da u ovim kompleksnim okolnostima za sprovođenje izbora učesnici izbornog procesa i građani imaju dosta dilema, i obaveza je DIK da na njih odgovori.

Podsjećamo da su posmatračke misije OSCE/ODIHR u dva posljednja izborna ciklusa dale identičnu preporuku – da se u cilju unapređenja transparentnosti, odgovornosti i povjerenja javnosti u rad organa za sprovođenje izbora omogući prisustvo medija svim sjednicama DIK, te da ta institucija blagovremeno objavljuje sva relevantna dokumenta, uključujući i odluke.

CDT pozdravlja unapređenje praksi DIK koje su rezultirale objavljivanjem svih važnih dokumenata, kao i zapisnika sa sjednica. Međutim, ti zapisnici se zbog proceduralnih razloga objavljuju sa velikim odlaganjem, pa mediji i opšta javnost nijesu blagovremeno informisani o čemu je DIK raspravljala i odlučivala na sjednicama.