Istražiti napad na porodicu Rakočević

Centar za demokratsku tranzicju (CDT) poziva Upravu policije i tužilastvo da odlučno reaguju, rasvijetle sve okolnosti događaja u Donjim Kokotima kod Podgorice, da procesuiraju počinioce i sve važne detalje saopšte javnosti.

Takođe, budući da je u medijskim izvještajima navedeno da je kuću porodice Rakočević “kamenicama ijajima napalo desetine osoba, mahom djece” pozivamo da se u ovaj slučaj uključe i drugi nadležni organi.

Navodi gospodina Zlatka Rakočevića, iznijeti na portalu Vijesti 29.06. o napadu koji je motivisan nacionalnom mržnjom prema srpskom narodu moraju biti provjereni u svakom detalju i procesuirani na adekvatan način. Ukoliko su ti navodi tačni, radi se o krivičnom djelu koje se goni po službenoj dužnosti.

Nakon ovoga moraju se uključiti i državne institucije koje je bave sprečavanjem nasilnog ekstremizma i radikalizma, socijalne i druge službe. Kroz učešće CDT-a u radu Nacionalnog operativnog tima za sprečavanje nasilnog ektremizma (NOT) I Tima za pomoć I zaštitu inciciraćemo da se o ovom događaju pokrenu odgovarajući postupci.

Ovi oblici ponašanja moraju biti alarm za sve segmente društva. Crna Gore je građanska država u kojoj ima mjesta za sve građane i građanke bez obzira na njihova opredjeljenja. Zato medijski navodi o ovom događaju moraju biti okidač za nadležne državne organe da najhitnije rasvijetle sve okolnosti ovog događaja i o tome informišu javnost.

Svjedoci smo značajnog porasta etnonacionalizma u Crnoj Gori u posljednje vrijeme. Bez obzira da li se radi o crnogorskim, srpskim, bošnjačkim, albanskim, hrvatskim ili bilo kojim drugim ekstremima rekacija države i društva mora biti ista – odlučno procesuiranje eventualnih počinilaca, osuda javnosti i uključivanje u programe deradikalizacije i pomoći.