Suzdržite se od nasilja

Suzdržite se od nasilja

17/06/2020

Pozivamo policiju i sve političke aktere u Budvi na suzdržavanje od nasilja. Današnji događaji prijete da eskaliraju i izmaknu kontroli što može imati ozbiljne posljedice.

Odgovorni politički akteri su dužni da se založe za odbranu političkog djelovanja od njegove pogubne identifikacije s nasiljem. Prihvatanje nasilja udar je na emancipatorski karakter politike, ako je od njega još nešto preostalo.

Politički akteri u Budvi, nažalost, nijesu imali političke snage da na demokratski način riješe političku krizu. Umjesto da su odabrali raspisivanje izbora ili stvaranje koncentracione vlasti do izbora, kako se radi u demokratskim društvima, krenuli su putem stvaranja tenzija koje neminovno vode ka nasilju.

Nadležni državni organi moraju provjeriti svaki detalj današnjeg i prethodnih događanja u Budvi i utvrditi da li su bili ispunjeni svi preduslovi za policijsku intervenciju, da li je primjena sile bila nužna i zakonita, da li je ponašanje komunalne policije i drugih aktera bilo u skladu sa zakonima i bez izuzetaka procesuirati sve odgovorne. Pozivamo i sudove da brzim i transparentnim djelovanjem u ranije pokrenutim postupcima doprinesu smanjenju tenzija.

U Crnoj Gori se u susret izborima ne smije ponoviti dan sličan današnjem.