Zakonom predvidjeti parlamentarnu kontrolu

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) podržava Predlog izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata, kazao je izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica, navodeći da je neophodan uslov da se u zakonu predvidi parlamentarna kontrola i da se sva buduća davanja učine transparentnim.

Vlada je u četvrtak utvrdila Predlog izmjena Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim se omogućava isplata socijalnih davanja u izbornoj godini u slučaju ratnog i vanrednog stanja, kao i u slučaju epidemije ili pandemije zaraznih bolesti.

„Pandemija nas je zatekla u atmosferi nagomilanog nepovjerenja među političkim subjektima, pa je tu inicijativu neophodno dopuniti odredbama koje omogućavaju stvarnu i efikasnu kontrolu tih davanja“, rekao je Koprivica agenciji MINA.

Kako je naveo, predlog CDT-a je uvođenje zakonskih procedura, odnosno da se kroz rad nekog od postojećih ili kroz novo radno tijelo Skupštine omogući dnevni uvid parlamentaraca u trošenje budžeta koje se tiče tih davanja.

U skupštinskom tijelu i predstavnici NVO

Koprivica je kazao da bi tom tijelu trebalo da se pridruže i predstavnici nevladinih organizacija (NVO) koji se bave tom tematikom, po modelu koji je funkcionisao u prethodnoj radnoj grupi koja se bavila izbornim zakonodavstvom.

U CDT-u, kako je rekao, smatraju da bi to rješenje, pored ostalog, doprinijelo i većoj homogenizaciji svih političkih snaga u borbi protiv pandemije koronavirusa.

[perfectpullquote align=”left” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Ključni fokus ove borbe zaista mora biti spašavanje života ljudi, ali odgovorni donosioci odluka moraju gledati i u budućnost.[/perfectpullquote]

“U toj budućnosti su parlamentarni izbori, ali i ekonomska neizvjesnost građana i privrede nakon pandemije“, kazao je Koprivica.

On smatra da svi važni donosioci političkih odluka te dvije činjenice moraju da imaju na umu prilikom donošenja tih i sličnih odluka.

„CDT u novonastalim okolnostima podržava predlog da se koriguje Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja uz neophodan uslov da se u zakonu predvidi parlamentarna kontrola i da se sva buduća davanja učine transparentnim“, rekao je Koprivica.

Voditi računa o najugroženijima

On je kazao da je jedan od najvažnijih zadataka društva u vremenu pandemije vođenje računa o ekonomski najugroženijim kategorijama i da zato razumiju i podržavaju korekciju zakona jer će na taj način biti stvorena zakonska osnova da pomoć dobiju oni kojima je najviše potrebna.

„Pozivamo Vladu da uvaži ove agrumente, prihvati naš predlog i demonstrira stvarnu volju da se borba protiv koronavirusa, ali i ukupan politički ambijent učini kvalitetnijim“, naveo je Koprivica.