Institucije kriju socijalna davanja

Institucije kriju socijalna davanja

20/03/2018

60 odsto obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja nije ispunilo obavezu objavljivanja podataka o raspodjeli socijalne pomoći u toku izborne kampanje.

Monitoring CDT-a je pokazao da ovu obavezu nije ispunilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao ni 14 opština i to: Andrijevica, Gusinje, Podgorica, Pljevlja, Kotor, Nikšić, Herceg Novi, Rožaje, Bijelo Polje, Berane, Ulcinj, Mojkovac, Petnjica, Plav.

Ove opštine nijesu ni objavile informaciju da eventualno u ovom periodu nije bilo izdvajanja za socijalna davanja. Utvrđeno je da opštini Plav veb sajt nije u funkciji.

Institucije su ovim pokazale neodgovornost prema poštovanju Zakona i doprinijele netransparentnosti izbornog procesa. Zato pozivamo Agenciju za sprječavanje korupcije (ASK) na energičnu reakciju i na pokretanje prekršajnih postupaka prema prekršiocima.

Podsjećamo da Zakon nalaže striktnu obavezu petnaestodnevnog objavljivanja podatke o raspodjeli svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, uključujući i podatke o vrstama, iznosima i primaocima socijalne pomoći.

Za odgovorno lice je zaprijećena prekršajna kazna od 200 do 2000 eura ukoliko podatke o socijalnoj pomoći ne objavi petnaestodnevno na svojoj internet stranici.

Zakon, takođe, obavezuje sve budžetske potrošačke jedinice da od dana raspisivanja do dana održavanja izbora jednom sedmično objavljuju analitičke kartice na veb stranicama.

Takođe, svi organi na državnom i lokalnom nivou, javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva čiji je osnivač, većinski ili djelimični vlasnik država, dužni su da na svojim internet stranicama sve izdate putne naloge za korišćenje službenih vozila.

Naš monitoring je pokazao je da je 85% obveznika Zakona objavilo analitičke kartice i/ili putne naloge. Za one koji ovu obavezu ne ispune predviđena je novčana kazna od 200 do 2000 eura za odgovorno lice institucije. Pravnom licu koje sedmično ne objavljuje putne naloge na svojoj internet stranici prijeti kazna od 5000 do 20000 eura.

Takođe, uočili smo da je ASK prekinula objavljivanja informacija o tome kako institucije sprovode zakonske obaveze. Pozivamo ih da ovu dobru praksu sprovode kontinuirano i da tako javnosti omoguće uvid u to koje institucije ne poštuju Zakon.