MUP da uključi NVO u pripremu BS

MUP da uključi NVO u pripremu BS

11/01/2017

CDT poziva Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da uoči lokalnih izbora u Nikšiću zainteresovanim partijama i akreditovanim NVO-a omogući da prisustvuju svim važnim aktivnostima koje ova institucija obavlja u pripremi biračkog spiska, kao i da blagovremeno dobijaju informacije i da postavljaju pitanja vezano za birački spisak.

Tačan i kontrolisan birački spisak predstavlja ključnu osnovu fer i demokratskih izbora.

Stoga smatramo da je neophodno da se makar dva puta (odmah i nakon zatvaranja biračkog spiska) uradi provjera biračkog spiska AFIS sistemom u skladu sa procedurama utvrđenim pravilnikom i da se omogući uvid i kontrola tog procesa svim zainteresovanim stranama.

Takođe, neophodno je omogućiti prisustvo i uvid u proces prilikom narezivanja biračkog spiska na radne stanice (elektronske identifikatore) nakon zatvaranja biračkog spiska.

Praksa povećanja transparentnosti biračkog spiska koja je uvedena u pripremi parlementarnih izbora jeste kvalitetan model saradnje institucije sa zainteresovanim stranama i smatramo da ona mora biti nastavljena i dodatno unaprijeđena.

MUP treba da omogući nastavak ove saradnje kroz odgovarajuću formu koja će omogućiti da se javno otvore sva značajna pitanja vezana za kvalitet biračkog spiska u Nikšiću.

Na ovaj način bi se ostvarila kvalitetnija kontrola biračkog spiska, ali i povećalo povjerenje građana u izbore i rad državnih institucija.