Partije imale 835 reklama

Partije imale 835 reklama

25/09/2016

Partije su u periodu od 15. avgusta do 16. septembra na komercijalnim televizijama i u štampanim medijima u Crnoj Gori ukupno imale 835 reklama, pokazala je preliminarna analiza reklamiranja koju je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju (CDT) uradila kompanija Arhimed.

Analiza je urađena kako bi se ovaj dio trošenja partija učinio javnim i transparentnim i tako omogućila kvalitetnija kontrola izvještaja o trošenju novca u kampanji.

Ova analiza nije obuhvatila internet kampanju (portale, youtube, google….) niti reklamiranje na bilbordima i drugim sličnim prostorima.

Reklamiranje na televizijama

Na CDT-ovom Viber Javnom četu objavljeno da su se partije u ovom periodu na televizijama reklamirale 806 puta što je oko 50 hiljada sekundi odnosno skoro 14 sati.

Najviše reklama, u ovom periodu, imala je Demokratska partija socijalista (DPS) 430, dok je Demokratski front (DF) imao 287 reklama. Demokrate su ukupno imale 50 reklama, a koalicija Ključ 30. SDP se reklamirao osam puta, a HGI samo jednom.

Procijenjena vrijednost reklamiranja iznosi više od 300 hiljada eura.

Ovaj iznos je dobijen na osnovu zvaničnih cjenovnika koje su objavile televizije i ne obuhvata moguće popuste koje su odobrile partijama.

Takođe, ovaj iznos ne obuhvata reklamiranje na Atlas TV jer Arhimed od ove televizije nije dobio cjenovnik. Broj emitovanja na ovoj televiziji je 464, pa je ukupan iznos koji će partije platiti za reklame, u ovom periodu, značajno veći.

Reklamiranje u štampanim medijima

Partije su u štampanim medijima imale 29 reklama, koje su po zvaničnim cjenovnicima koštale oko 36 hiljada eura.

U posmatranom periodu u štampanim medijima se najviše reklamirao DF (11 puta) , koalicija Ključ (8), DPS (6) i Demokrate (4).

Gdje su se reklamirali?

Monitoringom je utvrđeno da se DPS reklamirao na TV Atlas (192 reklame), TV Pink (125 reklama), TV Prva (112 reklama), u Dnevnim novinama (3 reklame) i u Pobjedi (3 reklame).

DF se reklamirao na TV Atlas (237 reklama), TV Vijesti (44 reklame), na TV Prva (6 reklama), kao i u ND Vijesti (9 reklama) i u Pobjedi (2 reklame).

Demokrate su se reklamirale na TV Atlas (34 reklame), TV Vijesti (16 reklame), u dnevnom listu Dan (2 reklame) i ND Vijesti (2 reklame), a koalicija Ključ na TV Vijesti (30 reklama), u Dan-u (6 reklama) i u ND Vijesti (2 reklame).

SDP se reklamirao na TV Vijesti (8 reklama), kao i HGI (jedna reklama).

Reklamiranje na Javnom servisu

Monitoring reklamiranja partija, pored komercijalnih medija, sadržaće i reklamiranje partija na RTCG-u kako bi javnost informisali o tome koliki je doprinos partijama u kampanji dao Javni servis.

Podsjećamo da Javni servis ima zakonsku obavezu da podnosiocima potvrđenih izbornih lista obezbjedi ravnopravan i besplatan prostor za emitovanje političkih reklama.

Na Javnom servisu se u ovom periodu reklamirao samo DPS i to sa ukupno 9 reklama, na oba programa.

CDT će rezultate analize reklamiranje partija u predizbornom periodu objavljivati sedmodnevno, dok će konačne procjene objaviti nakon što partije objave izvještaje o troškovima u kampanji.