Stvoreni uslovi za fer izbore

Stvoreni uslovi za fer izbore

21/09/2016

U Crnoj Gori su stvoreni uslovi za zakonski i fer izborni proces, a izborno zakonodavstvo usaglašeno je sa najvišim standardima iz te oblasti, ocijenio je potpredsjednik Vlade Duško Marković.

On je u CDT-ovom Info centru govorio o izbornim temama povodom početka kampanje “Glasaj slobodno”.

“Jednako je važno imati i povoljan politički ambijent i tehnički aspekt, što nije sporno u ovom trenutku. Ova kampanja će doprinijeti boljem izbornom ambijentu”, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, izborno zakonodavstvo usaglašeno je sa najvišim standarima iz ove oblasti.

»Usvojeno je dvotrećinskom većinom i kao rezultat političkog konsenzusa unijete su novine. Uvedena je elektronska identifikacija koja eliminiše duplo glasanja, tijela za sprovođenje izbora– formiran je odbor u parlamentu, imamo centralizovan birački spisak u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)«, kazao je Marković.

SONY DSC

Direktor CDT-a Dragan Koprivica je kazao da se problemi izbora mogu svrstati u tri grupe.

“Birački spisak (provjera da li ima duplo upisanih birača i ostvarivanje cilja da svaki građanin zna mjesto na kome glasa dan prije izbora), mogući problemi sa obukom izborne admnistracije (obučavanje velikog broja ljudi, oko 20 hiljada korišćenje novih elektronski uređaja) i sprečavanje netransparentnog finansiranja partija i zloupotrebe državnih resursa”, pojasnio je Koprivica.

Prema riječima Markovića, dok se birački spisak odvijao autonomno na nivou lokalnih samouprava bilo je propusta i neažurnosti što je, smatra on, stvaralo utisak da postoje manipulacije.

Marković je rekao da Crna Gora sad ima jedan od najboljih biračkih spiskova, ne samo u regionu nego i šire.

“Sa obavještavanjem smo krenuli prije nekoliko mjeseci. MUP to autonomno radi. Otvoren je portal biraci.me, call centar a preko svoje mreže MUP informiše. Vjerujem da neće biti nijednog slučaja da građanin nije obavješten”, naveo je Marković.

On je ocijenio da, ako građanin želi da ispuni svoju građansku dužnost treba i sam da se interesuje a, kako je kazao, kanali za to su brojni, kao nikada do sada.

“MUP u toj oblasti radi dobar posao. Ministar Goran Danilović sa svojim timom posvećen aktivnosti kada je u pitanju birački spisak. Nemamo nijedan izazov. Ne vjerujem da može biti problem već potpora cjelokupnom biračkom spisku”, naveo je Marković.

Komentarišući navode o netransparentnom finansiranju političkih partija, on je kazao da izvori novca dolaze sa strane.

“To nije dobro. Organi za sprovođenje izbora koje prate transparentnost i izvore novca – Agencija, Specijalno državno tužilaštvo treba da prati tu oblast. Mi nećemo saopštavati brojeve žiro-računa, ali ukazujemo na pojavu koja može dovesti do tog problema”, rekao je Marković.

Upitan šta je uradila Vlada izbornog povjerenja da doprinese povećanju povjerenja građana u izbore, on je odgovorio da je percepcija o izbornom povjerenju daleko veća od onoga što je realno stanje.

“Crna Gora je specifična i jedinstvena – percepcija o izbornom povjerenju je daleko veća od onoga što je realno stanje. 60 odsto nema povjerenja u fer i slobodne izbore, a preko 77 odsto nije nikad svjedočilo nekoj izbornoj neregularnost. Imaćemo veliki nivo izlaznosti, preko 70 odsto”, naveo je on.

To, smatra Marković, znači da građani vjeruju u izbore i žele da izađu na birališta.

“15 stranaka je predalo listu, sve najveće stranke. One, da ne vjeruju u izborni proces, ne bi predale listu. Jedna od političkih partija koja najviše kinji državu i njene institucije, kaže da će se prvi put na demokratski način smijeniti vlast. To znači da su ubjeđeni da je izborni proces regularan, da nema manipulacija i da će oni smjeniti vlast na demokratski način”, rekao je Marković.

SONY DSC

 

Prema njegovim riječima, model izborne Vlade je nešto najbolje što se moglo desiti Crnoj Gori.

Koprivica je rekao da je čuo dosta priča o pritiscima na birače, kupovini glasova, zloupotrebi resursa i sličnom.

“S druge strane imali smo nekoliko osuđujućih presuda za ova djela. Za sada, u toku ove kampanje nije bilo konkretnih slučajeva ovih optužbi. Znamo da su ova djela sada ingerencija Specijalnog državnog tužilaštva ali i Vlada, kroz rad policije, ima značajnu ulogu u sprečavanju mogućih negativnih uticaja na građane”, naveo je Koprivica.

Marković je poručio da želi da se glasa slobodno.

“Protiv toga sam bio da se Specijalno državno tužilaštvo bavi krivičnim djelima povrede izbornih prava. Mislio sam da je to zatrpavanje. Poruke sa te adrese stižu da niko ne može da divlja, da ne vrši pritisak na građane”, rekao je Marković.

On smatra da su ovi izbori važni jer u naredne četiri godine Crna Gora kao država treba da riješi krupna i strateška pitanja.

“Vlada je pred krupnim izazovima za budućnost. Zato je važno da građani to razumiju da izađu na birališta i izaberu opciju koja će to moći da uradi. Sa ličnim i političkim uvjerenjem glasajte onu političku opciju koja je najbolja da nakon 16. oktobra dobijemo vladu koja može riješiti krupna pitanja”, zaključio je Marković.