Državna preduzeća krše Zakon

Državna preduzeća krše Zakon

06/09/2016

Iako je evidentno je da se broj subjekata koji ne objavljuju podatke smanjuje i dalje ima kršenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Gotovo polovina državnih kompanija koje se nalaze u uzorku za monitoring ne objavljuje putne naloge iako su na to obavezne po zakonu.

Obavezu objavljivanja putnih naloga nijesu ispunili Željeznički prevoz, Nacionalni parkovi, Rudnik uglja i Luka Bar. Putni nalozi Željezničke infrastukture ne obuhvataju cijeli izvještajni period.

To što neke od najvećih državnih kompanija ignorišu zakonske obaveze, otvara sumnje da državne resurse koriste u partijske svrhe.

Rok za sedmodnevno objavljivanje putnih naloga i analitičkih kartica za period 29.08. – 04.09. istekao je juče.

Pored preduzeća, putne naloge u ovom periodu nije objavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dok putni nalozi Uprave za inspekcijske poslove nijesu potpuni. Kada su u pitanju opštine putne naloge nijesu objavile Andrijevica i Kolašin. Putni nalozi Glavnog grada Podgorica ne obuhvataju kompletan izvještajni period.

Analitičke kartice nije obavilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Uprava za inspekcijske poslove kao i opštine: Andrijevica, Budva, Plav i Kolašin.

Trezor “ne radi” i dalje 

Opština Rožaje više od mjesec dana nije uspjela da otkloni „kvar servera trezora“, kako uporno objašnjavaju razloge nepoštovanja zakona.

Nepoštovanjem zakona, institucije, opštine i preduzeća otvaraju prostor za sumnje u zloupotrebe državnih resursa tokom izborne kampanje i dodatno urušavaju povjerenje u izborni proces.

CDT poziva Agenciju za sprječavanje korupcije da razmotri prijave i dokaze koje ćemo im uputiti vezano za poštovanje zakona u periodu 29.8 – 4.9. i da reaguje u skladu sa svojim nadležnostima.

Podsjećamo da je zaprijećena prekršajna sankcija za pravno lice koje ne objavljuje putne naloge od 5.000 do 20.000 eura, a od 200 do 2.000 eura za odgovorno lice u državnom organu koji u propisanim rokovima ne objavljuje analitičke kartice.