Institucije i dalje krše zakon

Dio državnih institucija i lokalnih samouprava još uvijek u propisanom roku ne objavljuje obavezne podatke o potrošnji javnih sredstava u predizbornom periodu, čime krše Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Rok za sedmodnevno objavljivanje putnih naloga i analitičkih kartica istekao je juče.

Evidentno je da je u trećoj sedmici od uvođenja ove obaveze manji broj institucija koje nijesu objavile ni jedan od traženih podataka.

Stanje je još uvijek loše kada je u pitanju objavljivanje putnih naloga od strane privrednih društava u državnom vlasništvu, i analitičkih kartica od strane opština.

 

Putne naloge nijesu objavili:

 • Predsjednik Crne Gore
 • pet ministarstava (Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo za informaciono društvo)
 • tri samostalna organa uprave (Zavod za školstvo, Uprava za javne nabavke i Sekretarijat za razvojne projekte)
 • četiri opštine (Andrijevica, Bijelo Polje, Cetinje, Nikšić)
 • šest privrednih društava (Aerodromi Crne Gore, Elektroprivreda CG, Morsko dobro, Rudnik uglja, Luka Bar, Crnogorski elektroprenosni sistem).

 

Moguće je da neke od navedenih institucija u ovom periodu nijesu izdavale putne naloge, ali to nijesu navele na svojim veb stranicama, što je takođe bitna informacija koju su u obavezi da objave.

 Analitičke kartice u propisanom roku nijesu objavili : 

 • četiri ministarstva (Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo za infprmaciono društvo)
 • tri samostalna organa uprave (Državni arhiv, Agencija za zaštitu životne sredine, Sekretarijat za razvojne projekte)
 • devet opština (Andrijevica, Budva, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Plav, Rožaje, Žabljak i Ulcinj)

 

Takođe, još uvijek nije riješeno pitanje objavljivanje podataka za Opštinu Gusinje i Upravu za ugljovodonike, koje nemaju veb stranicu.

CDT Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) redovno podnosi prigovore protiv instutucija koje ne poštuju rokove i obavezu objavljivanja.

Zaprijećena prekršajna sankcija za pravno lice koje ne objavljuje putne naloge je od 5.000 do 20.000 eura, a od 200 do 2.000 eura za odgovorno lice u državnom organu koji u propisanim rokovima ne objavljuje analitičke kartice.

 

Metodologija monitoringa

CDT je, nakon isteka sinoćnjeg roka, pretraživao internet stranice:

 • 38 institucija (Skupština, Generalni sekretarijat Vlade, Predsjednik, ministarstva, samostalni organi uprave)
 • 23 opštine
 • 13 privrednih društava (sa najvećim obrtom/brojem zaposlenih) čiji je osnivač i/ili vlasnik država
 • i provjeravao da li su objavljeni podaci o putnim nalozima i analitičke kartice o potrošnji.

 

Istraživački tim CDT-a detaljno je provjerio veb sajtove institucija, opština i ovih preduzeća kroz pretragu vijesti, rubrika, banera i upisivanjem ključnih riječi u pretraživač.

Ove institucije i opštine imaju zakonsku obavezu da od dana raspisivanja izbora sedmodnevno na veb stranicama objavljuju putne naloge i analitičke kartice, dok su privredna društva dužna da u istom periodu objavljuju izdate putne naloge.

CDT je provjeravao dostupnost navedenih podataka za period od 25. do 31. jula.