Šta je urađeno sa viškom oružja?

Šta je urađeno sa viškom oružja?

17/02/2016

Crna Gora je u posljednjih deset godina prodala oko šest hiljada tona raznih ubojnih sredstava i oko 47 hiljada komada naoružanja drugih borbenih sredstava, pokazuju podaci Ministarstva odbrane.

Od prodatih kolačina naoružanja i vojne opreme država zaradila oko 29 miliona dolara, od čega je do sada naplaćeno skoro 25 miliona.

“Novac od prodatih sredstava se uplaćuje u budžet Crne Gore i sredstva se troše u skladu sa Zakonom o budžetu”, kazao je za portal CDT-a potpukovnik Veljko Mališić iz Ministarstva odbrane.

Mališić je pojasnio da su u zadnje tri godine, u skladu sa Zakonom o budžetu, ta sredstva su sastavni dio budžeta Ministarstva odbrane i troše se za modernizaciju Vojske i primjenu Partnerskih ciljeva u cilju dostizanja NATO standarda i unapređenja interooperabilnosti Vojske Crne Gore.

“Prodata su sredstva koja nisu potrebna za funkcionisanje Vojske, pri čemu se vodilo računa da bi se većina tih sredstava zbog starosti uskoro morala uništavati”.

Gdje je višak CG oružja FINAL-01-01

On je pojasnio da su većinom prodate razne vrste municije: streljačka municija, minobacačka municija, protivoklopna sredstva, artiljerijska municija, protivtenkovske mine, razne vrste viškova eksploziva, kapisli i štapina, vazduhoplovna i protivavionska municija i municija za brodske topove.

“Od naoružanja i drugih borbenih sredstava prodate su razne vrste streljačkog naoružanja, viškovi minobacača i raznih vrsta topova, pješadijsko protivokopno naoružanje, borbena protivoklopna vozila M83 (BOV-1), oklopni izviđački automobili BRDM-2”.

Prema njegovim riječima, od 2006. godini višak ubojnih sredstava je smanjen za 80 odsto, dok je višak naoružanja smanjeni za 79 odsto.

Za prodaju je preostalo oko 260 tona ubojnih sredstava i razne vrste naoružanja koje nisu potrebne za Vojske, dok je za uništavanje preostalo preko hiljadu tona ubojnih sredstava.