Za partije 6,56 miliona

Za partije 6,56 miliona

15/01/2016

Partije će ove godine iz državnog budžeta dobiti oko 6,56 miliona eura.

Od toga će oko 4,63 miliona dobiti za redovan rad. S obzirom da će se 2016. godine održati parlamentarni izbori, partije će dobiti i oko 1,93 miliona za izbornu kampanju.

U poređenju sa budžetima institucijama, partije će dobiti samo milion eura manje od ukupnog budžeta tužilaštva i četiri puta više nego novoformirana Agencija za sprječavanje korupcije.

Takođe, stranke će u 2016. godini dobiti i 5,5 puta više novca od Ustavnog suda i 3,5 puta više od Državne izborne komisije.