Otkažite sve funkcionerske aktivnosti do izbora

Centar za demokratsku tranziciju poziva predsjednika, potpredsjednike i ostale članove Vlade, te direktore državnih preduzeća da od danas do dana izbora ne održavaju javne aktivnosti koje se na bilo koji način mogu podvesti pod funkcionersku kampanju. Takođe, pozivamo gradonačelnicu Glavnog grada, gradonačelnika Prijestonice i predsjednike preostalih opština u Crnoj Gori da se ponašaju na sličan … Continue reading Otkažite sve funkcionerske aktivnosti do izbora