Neophodna hitna i odlučna reakcija tužilaštva

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) apeluje na tužilaštvo da energično i efikasno provjeri navode velikog broja građanki i građana da su im pokradeni lični podaci i falsifikovani potpisi. Pozivamo ovu instituciju da odlučno i profesionalno obavlja svoju ulogu, odnosno da štiti slobode i prava građana, ustavnost i zakonitost i procesuira krađe i zloupotrebe, kako priliči … Continue reading Neophodna hitna i odlučna reakcija tužilaštva