Početak kampanje “Glasaj slobodno”

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pokreće kampanju “Glasaj slobodno” kako bi promovisali neprikosnoveno pravo građana/ki na slobodan politički izbor.  Kao i godinama unazad, cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.  Svakodnevno ćemo podsjećati državne organe da … Continue reading Početak kampanje “Glasaj slobodno”