Da li će novi skandal urazumiti DIK

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u svijetlu novog skandala sa potvrđivanjem kandidatura, odnosno potpisa podrške Gorana Danilovića, poziva Državnu izbornu komisiju (DIK) da promijeni svoju odluku i dozvoli ovlašćenim posmatračima uvid u sve segmente izbornog procesa. DIK je, u sadejstvu sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP), postupanjem suprotnom Zakonu o … Continue reading Da li će novi skandal urazumiti DIK