Nastavlja se uskraćivanje prava na posmatranje izbora

Ni deset dana nakon što smo Državnoj izbornoj komisiji (DIK) uputili zahtjev da izvršimo uvid u potpise podrške kandidata za predsjedničke izbore, ova institucija nam nije omogućila ostvarivanje našeg prava da posmatramo sve segmente izbornog procesa koje nam garantuje naš zakon i međunarodni standardi. I OSCE/ODIHR misija je uputila sličan zahtjev da im se omogući … Continue reading Nastavlja se uskraćivanje prava na posmatranje izbora