Provjeriti navode o pritiscima u Solaru

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Agenciju za sprečavanje korupcije da provjeri tačnost navoda objavljenih na društvenim mrežama da se u kompaniji Solar gradnja doo čiji je vlasnik Elektroprivreda Crne Gore, odnosno država, događa organizovano prikupljanje potpisa za podršku predsjedničkom kandidatu jednog političkog subjekta. Smatramo da ASK mora energično reagovati i izvršiti kontrolu poštovanja zabrana i ograničenja … Continue reading Provjeriti navode o pritiscima u Solaru