Povećati transparentnost sjednica DIK-e

Budući da bi prisustvo novinara na sjednicama u vrijeme epidemije moglo predstavljati zdravstveni rizik, a da DIK-a mora sprovoditi stroge preventivne mjere, pozivamo ih da povećaju transparentnost rada na način što će nakon svake sjednice medije i javnost obavijesti o važnim pitanjima kroz saopštenja za medije, ili organizaciju posebnih press konferencija kad su u pitanju … Continue reading Povećati transparentnost sjednica DIK-e