Tag Archives: pravosuđe

Nizak nivo transparentnosti sudova

Transparentnost sudova u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou. To ne doprinosi izgradnji povjerenja javnosti u sudski sistem, a građani ostaju uskraćeni za važne informacije. Sudovi nijesu dovoljno posvećeni razvoju komunikacije sa građanima i ne ispunjavaju svoje obaveze kada je u pitanju objavljivanje informacija i dokumenata od javnog interesa. Continue reading Nizak nivo transparentnosti sudova