Tag Archives: MANS

Napredovali, ali to nije dovoljno

Institucije su napredovale u objavljivanju informacija propisanih Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, ali je to daleko od poželjnog nivoa, poručeno je na konferenciji “Slobodnim pristupom informacijama do otvorenih institucija” koju je organizovao CDT uz podršku Ambasade Velike Britanije. Continue reading Napredovali, ali to nije dovoljno

Kvalitetan tekst, neizvjesna primjena

Novi Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja predstavlja kvalitetan zakonski tekst čije su odredbe u skladu sa Ustavom, ocijenio je direktor CDT-a Dragan Koprivica koji smatra da je problematično to što će novi propis tokom 2015. sprovoditi Državna izborna komisija ograničenih kapaciteta. Continue reading Kvalitetan tekst, neizvjesna primjena