Projekti

projekti

Opis:

Ciljevi kampanje su podizanje svijesti građana o opasnostima i štetnim posljedicama posjedovanja ilegalnog oružja, smanjenje količine nelegalnog oružja i edukacija građana o pravima i obavezama vezanim za ovu oblast, uključujući i mogućnost da bez pravnih posljedica predaju oružje koje se nelegalno nalazi u njihovom posjedu.

Period realizacije projekta:

2015. – 2016. godine

Donator:

Misija OEBS-a u Crnoj Gori

Opis:

Ovom inicijativom CDT je želio da promoviše značaja vladavine prava u kontekstu stvaranja bezbjednog društva bez kriminala kroz umjetnički aktivizam mladih. Projekat je omogućio mladima da se kroz kreativni rad, edukaciju i kampanju aktivnije uključe u procese donošenje odluka.

Period realizacije:

2015. godine

Donator:

Ambasada SAD u Podgorici

Opis:

Projekat EUphoria je realizovan sa ciljem da ukaže na značaj pravovremenog i objektivnog informisanja građana o procesu evropskih integracija. U prvoj fazi ovog projekta urađena je komparativna analiza crnogorske Komunikacione strategije za informisanje građana o EU, kao i analiza sličnih dokumenata u regionu. Iz istraživanja su proistekle preporuke za reviziju Komunikacione strategije, publikacija i predlog praktične politike.

Period realizacije projekta:

2012 – 2013. godine

Donator:

Ambasada Holandije u Beogradu

Opis:

Ovim projektom CDT je želio da maturantima iz Crne Gore pruži objektivne informacije o procesima evropskih i evroatlanskih integracija. Krajnji cilj ovih radionica je da se kod mladih ljudi podstakne kritičko razmišljanje i da se, aktivnim uključivanjem u debate nakon predavanja, pokrenu važna pitanja i eliminišu predrasude koje postoje o ovim temama.

Period realizacije projekta:

2013. i 2014. godine

Donator:

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici

Opis: 

CDT je pružio podršku agenciji MINA u uspostavljanju NATO info servisa, posebnog servisa za informisanje o temama iz oblasti NATO integracija, i kreiranju informativnih sadržaja za ovaj servis. Kroz ovu saradnju je objavljeno oko 500 tekstova o NATO integracijama, bezbjednoszi i odbrani. MINA je nastavila da implementira servis i nakon završetka projekta.

Period realizacije:

2014. godine

Donatori:

Ambasade Kanade i Velike Britanije

Opis:

Pored aktivnosti u Podgorici, CDT informiše i građane drugih opština o NATO integracijama. U gradovima organizujemo info punktove, građanske satove, projekcije filmova, izložbe, radionice u mjesnim zajednicama, i obuke za političke partije.

Period realizacije:

Januar 2014. – u toku

Donatori:

NATO PDD, ambasade Velike Britanije i SAD

Opis:

CDT od 2008. godine realizuje radionice na temu EU i NATO integracija za učenike završnih razreda crnogorskih srednjih škola. Radionice imaju za cilj da maturantima, mladim biračima, pruže objektivne informacije o NATO i EU, o processima integracija, i značaju tih procesa za Crnu Goru.

Period realizacije:

2008. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, ambasade Njemačke i Velike Britanije

Opis:

Info centar o evroatlantskim integracijama je otvoren u novembru 2012. godine u Podgorici, da bude mjesto za dijalog i informisanje građana o NATO integracijama, temama iz oblasti bezbjednosti i međunarodnih odnosa. U Info centru CDT organizuje građanske satove, panel diskusije, radionice, debate, projekcije filmova… Osim toga, Info centar sprovodi istraživanja i priprema brošure, flajere i infografike kroz koje nastojimo da pitanja NATO-a, vojske i odbrane približimo građanima. NATO Info centar koriste i druge organizacije i institucije koje se bave ovim temama.

Period realizacije: 

Novembar 2012. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Vlada Crne Gore, ambasade Velike Britanije, SAD, Kanade, Njemačke, Turske, Slovenije