Projekti

projekti

Opis:

Opšti cilj projekta je doprinos naporima i obavezama zemlje na ispunjavanju EU standarda u oblasti bezbednosti i zaštite. Specifični ciljevi su izgraditi kapaciteta zajednice u prevenciji nasilnog ekstremizma i olakšati saradnju i koordinaciju između regionalnih, nacionalnih i lokalnih vlasti i nedržavnih aktera u prevenciji nasilnog ekstremizma

Period realizacije:

15/05/2017 – 15/11/2017

Donator:

Regionalni savjet za saradnju (RCC)

Opis:

Projektom “Analiza, monitoring i procjena osjetljivosti na širenje propagande” u saradnji sa partnerima iz Slovačke organizacijom GLOBSEC analiziraćemo medijski sadržaj u zemljama Zapadnog Balkana i Istočne Evrope, kao i stepen ranjivosti društava na širenje propagande.

Trajanje:

01/01/2019- 01/11/2020

Donator:

United States Department of State

 

Opis:

Ovim projektom CDT je želio da objasni i demistifikuje propagandne narative, posebno one koji se odnose na istorijske odnose Crne Gore sa Rusijom i NATO-om. Uz to, ovim projektom obilježeno je 70 godina od osnivanja NATO-a i podstaknuta javna rasprava o najvažanijim događajima koji su se dogodili na ovim prostorima u periodu od 1949. do 2019. godine.

Period realizacije:

01/06/2019 – 31/12/2019

Donator:

NATO Odjeljenje za javnu diplomatiju

Opis:

Trening ima za cilj osnaživanje mladih iz Njemačke, Belgije, Italije, BiH, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Mađarske kroz razgovor o trenutnim izazovima zemalja  Evropske unije i Zapadnog Balkana- o problemu ekstremizma, islamofije i stigmatizacije migranata.

Period realizacije projekta:

2017.

Donator:

Erasmus +/EU

Opis:

Kroz implementaciju mjera predviđenih projektom, projektni tim će nastojati da doprinese povećanju izdvajanja budžetskih sredstava za programe namijenjene romskoj i egipćanskoj populaciji, povećanju transparentnosti ,efikasnijem radu institucija i organizacija, smanjenju potencijalne zloupotrebe fondova, uključivanju mjera za interaciju Roma i Egipćana u nacionalne politike.

Period realizacije projekta:

2017.

Donator:

Fondacija otvorenog društva

Opis:

CDT je sa partnerima iz šest zemalja Evropske Unije i Zapadnog Balkana pokrenuo javni dijalog u znak sjećanja na 1917. godinu i njene refleksije na sadašnje vrijeme i sadašnje države.

U okviru programa “Evropa za građane” uz podršku Evropske komisije razgovarali smo sa građanima o ključnim istorijskim, političkim i kulturnim aspektima prethodnog stogodišnjeg perioda sa željom da kroz dijalog o prošlosti zapravo govorimo o budućnosti.

Period realizacije:

15/08/2017 – 14/02/2019

Donator:

Evropska komisija – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu

Opis:

Projekat Mreža mladih Nikšić – Sarajevo je pokrenut sa ciljem da osnaži i uspostavi kvalitetne odnose između mladih ljudi iz Nikšića i Sarajeva, kreira dugoročno prijateljstvo između ove dvije opštine i podstakne komunikaciju i razmjenu iskustava u regionu. Aktivnosti su kroz edukaciju i interaktivno povezivanje učenika i profesora srednjih škola, predstavnika lokalnih samouprava, kulturnih radnika i medija doprinijele kvalitetnijem i dinamičnijem odnosu dvije opštine.

Period realizacije:

2011. godine

Donator:

Evropska unija (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori

Opis:

Cilj projekta je osnaživanje građanskog aktivizma kroz korišćenje društvenih mreža. U toku projekta 29 istaknutih pojedinaca je tvitovalo sa naloga @cgtvituje, na različite teme. CG tvituje je na direktan, neposredan način povezao zainteresovane građane sa donosiocima odluka i drugim uticajnim javnim ličnostima, tj. segmente društva koji nijesu imali mnogo kontakata.

Period realizacije:

2013 – 2014. godine

Donatori:

Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP u Crnoj Gori, Fond za aktivno građanstvo -FAKT

Opis:

Ciljevi kampanje su podizanje svijesti građana o opasnostima i štetnim posljedicama posjedovanja ilegalnog oružja, smanjenje količine nelegalnog oružja i edukacija građana o pravima i obavezama vezanim za ovu oblast, uključujući i mogućnost da bez pravnih posljedica predaju oružje koje se nelegalno nalazi u njihovom posjedu.

Period realizacije projekta:

2015. – 2016. godine

Donator:

Misija OEBS-a u Crnoj Gori

Opis:

Ovom inicijativom CDT je želio da promoviše značaja vladavine prava u kontekstu stvaranja bezbjednog društva bez kriminala kroz umjetnički aktivizam mladih. Projekat je omogućio mladima da se kroz kreativni rad, edukaciju i kampanju aktivnije uključe u procese donošenje odluka.

Period realizacije:

2015. godine

Donator:

Ambasada SAD u Podgorici

Opis:

Projekat EUphoria je realizovan sa ciljem da ukaže na značaj pravovremenog i objektivnog informisanja građana o procesu evropskih integracija. U prvoj fazi ovog projekta urađena je komparativna analiza crnogorske Komunikacione strategije za informisanje građana o EU, kao i analiza sličnih dokumenata u regionu. Iz istraživanja su proistekle preporuke za reviziju Komunikacione strategije, publikacija i predlog praktične politike.

Period realizacije projekta:

2012 – 2013. godine

Donator:

Ambasada Holandije u Beogradu

Opis:

Ovim projektom CDT je želio da maturantima iz Crne Gore pruži objektivne informacije o procesima evropskih i evroatlanskih integracija. Krajnji cilj ovih radionica je da se kod mladih ljudi podstakne kritičko razmišljanje i da se, aktivnim uključivanjem u debate nakon predavanja, pokrenu važna pitanja i eliminišu predrasude koje postoje o ovim temama.

Period realizacije projekta:

2013. i 2014. godine

Donator:

Ambasada Savezne Republike Njemačke u Podgorici