Projekti

projekti

Opis:

Projekat je za cilj imao utvrđivanje nivoa transparentnosti sudova, tužilaštva i Uprave policije kroz izradu metodologije i kreiranje preporuka za unapređenje transaprentnosti u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama. Monitoringom je  obuhvaćeno: 15 Osnovnih sudova, 2 Viša suda, Apelacioni sud, Vrhovni sud, 13 Osnovnih državnih tužilaštava, 2 Viša državna tužilaštva, Vrhovno državno tužilaštvo i Upravu policije. Ovim projektom, CDT je sa partnerima radio na jačanju kapaciteta tužilačkog sistema.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine

Donator:

Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko Ambasade SAD-a

Sajt:

http://www.otvorenopravosudje.cdtmn.org/

Opis:

Projekat je za cilj ima izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope za izradu analiza, sprovođenje monitoringa i zastupanje politika, mjera i reformi u oblasti dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije. U okviru ovog projekta promovisan je dijalog između državnih institucija i NVO, a radilo se i na unapređenju ambijenta za razvoj građanskog aktivizma na regionalnom i državnom nivou.  Projektom je formirana i koalicija od 17 NVO iz Jugoistočne Evrope temeljena na zajedničkoj Strategiji i Akcionom planu.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine, 2018 – 2022.

Donator:

EU, Ministarstvo javne uprave Crne Gore

Sajt:

www.seldi.net

Opis:

Projekat je za cilj imao analizu primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama kroz izradu predloga praktične politike. U okviru ovog projekta analizirani su i zahtjevi koji proizilaze iz pravnih tekovina EU, a kao finalni proizvod razvijene su i konkretne preporuke i alternative postojećoj praksi primjene ovog Zakona.

Period realizacije:

2013. – 2014. godine

Donator:

European Fund for the Balkans

Opis:

Ovom inicijativom CDT je mjerio napredak u uvođenju standarda dobrog upravljanja u crnogorskim opština. POTEZ je pružio važne informacije lokalnim samoupravama i državnim organima o primjeni pravila dobrog upravljanja na lokalnom nivou i identifikovao ključne nedostatke i primjere dobre prakse kojima se trebarukovoditi u dostizanju demokratskih standarda. Najvažniji rezultat projekta je napredak u transparentnosti koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile od objavljivanja preliminarnih rezultata istraživanja do finalnog istraživanja.

Period realizacije:

2010. – 2011. godine, 2013. godine

Donator:

Fondacija Institut za otvoreno društvo, UNDP kancelarija u Crnoj Gori

Opis:

Ovim projektom CDT je pratio kako se primjenjuju principi dobrog uprаvljаnjа u radu državnih organa nа nаcionаlnom nivou, kroz mjerenje i аnаlizu dostignućа državnih organa i to u dvije glаvne oblаsti – trаnspаrentnost rаdа i sаrаdnja sа civilnim društvom. DURBIN (Dobro upravljanje – bolje institucije) se fokusirao na jedan od ključnih izazova demokratizacije u Crnoj Gori – uspostavljanjem sistema dobrog upravljanja na nacionalnom nivou.

Period realizacije:

2012. i 2013. godine

Donator:

USAID posredstvom East West Management Institute

Sajt:

http://durbin.cdtmn.org/durbin/

Opis:

Ovom inicijativom CDT je nastojao da poveća nivo informisanosti građana i OCD-a o radu Vlade i Skupštine Crne Gore te informisanjem građana i OCD-a o procesu donošenja odluka i načinima na koje se građani i OCD mogu uključiti u proces. Važan dio projekta se odnosio na uvođenje standarda otvorenosti i transparentnosti u radu Vlade i Skupštine Crne Gore.

Period realizacije:

2011. – 2012. godine

Donator:

Delegacija EU u Crnoj Gori

Opis: 

Projekat ima za cilj promovisanje odgovornosti javnih funkcionera, partija, ali i svi hučesnika u političkom procesu koji su odgovorni građanima. Istinomjer je mjerio izjave nosilaca javnih funkcija – njihovu dosljednost, istinitost i ispunjenost obećanja, kao i ispunjenost predizbornih i potencijalno postizbornih obećanja partija koje su dobile mandat da vrše vlast.

Period realizacije: 

2012. i 2013. godine

Donator:

NED

Opis

Projekat za cilj ima edukovanje mladih birača o izbornom sistemu i proceduri glasanja. Kroz radionice i predavanja edukovano je više od šest hiljada maturanata koji su se upoznali sa osnovama izbornog zakonodavstva, biračkom pravu, proceduri glasanja, građanskom nadgledanju izbora i ulozi nevladinog sektora u toj oblasti.

Period realizacije:

2005. i 2006. godine, 2015. godine

Donatori:

NED, Komisija za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću

Opis:

Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori , kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Period realizacije:

2015. do 2017. godine

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije

Opis: 

Projekat za cilj ima monitoring u oblasti finansiranja partija na nacionalnom i regionalnom nivou, u saradnji sa organizacijama Transparency International BiH, Centar za razvoj Srbije, INPO sa Kosova, MOST iz Makedonije i GONG iz Hrvatske. U okviru ovog projekta mreža organizacija razvija je i usvojila jedinstvenu metodologiju za praćenje finansiranja partija kako bi uradile uporednu analizu u cilju unapređenja ovog pitanja u svakoj od zemalja regiona.

Period realizacije:

2012. i 2013. godine

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis: 

CDT je nadgledao izbore od 2001. godine (federalne izbore) do parlamentarnih i lokalnih u Nikšiću, Budvi, Tivtu i Herceg Novom 2009. godine, lokalne izbore u Podgorici 2014. godine, lokalne izbore u Tivtu 2016., zatim parlamentarne 2016. i predsjedničke 2018. Monitoring izbora se sprovodio u tri faze: posmatranje predizbornog procesa, monitoringa procedure glasanje i brojanja glasova tokom izbornog dana i monitoringa postizbornih dešavanja do proglašenja zvaničnih rezultata. CDT je rezultate saopštavao u vrlo kratkom roku nakon zatvaranja biračkih mjesta koristeći PVT metodu. 2006. godine CDT je postao prva organizacija za posmatranje izbora u svijetu koja je koristila SMS tehnologiju kao primarni način komunikacije sa posmatračima.

Period realizacije: 

Od 2001. do 2009. godine, 2014., 2016. i 2018. godine.

Donatori: 

USAID kroz NDI i USAID-OTI, Ambasada Kraljevine Holandije, BTD, NED, CIDA, Rockfeller Brother Fund, Ambasada SAD u Podgorici.