Projekti

projekti

Opis: 

Projekat za cilj ima monitoring u oblasti finansiranja partija na nacionalnom i regionalnom nivou, u saradnji sa organizacijama Transparency International BiH, Centar za razvoj Srbije, INPO sa Kosova, MOST iz Makedonije i GONG iz Hrvatske. U okviru ovog projekta mreža organizacija razvija je i usvojila jedinstvenu metodologiju za praćenje finansiranja partija kako bi uradile uporednu analizu u cilju unapređenja ovog pitanja u svakoj od zemalja regiona.

Period realizacije:

2012. i 2013. godine

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis: 

CDT je nadgledao izbore od 2001. godine (federalne izbore) do parlamentarnih i lokalnih u Nikšiću, Budvi, Tivtu i Herceg Novom 2009. godine, lokalne izbore u Podgorici 2014. godine, lokalne izbore u Tivtu 2016., zatim parlamentarne 2016. i predsjedničke 2018. Monitoring izbora se sprovodio u tri faze: posmatranje predizbornog procesa, monitoringa procedure glasanje i brojanja glasova tokom izbornog dana i monitoringa postizbornih dešavanja do proglašenja zvaničnih rezultata. CDT je rezultate saopštavao u vrlo kratkom roku nakon zatvaranja biračkih mjesta koristeći PVT metodu. 2006. godine CDT je postao prva organizacija za posmatranje izbora u svijetu koja je koristila SMS tehnologiju kao primarni način komunikacije sa posmatračima.

Period realizacije: 

Od 2001. do 2009. godine, 2014., 2016. i 2018. godine.

Donatori: 

USAID kroz NDI i USAID-OTI, Ambasada Kraljevine Holandije, BTD, NED, CIDA, Rockfeller Brother Fund, Ambasada SAD u Podgorici.