Tim

Dragan Koprivica
izvršni direktor
Milica Kovačević
predsjednica
Biljana Pejović
zamjenica izvršnog direktora
Milica Bogdanović
članica Izvršnog odbora
Milena Gvozdenović
Koordinatorka istraživačkog centra
Anđelija Lučić
projekt koordinatorka
Aleksandra Grdinić
GLAVNA ADMINISTRATORKA
Jelena Tošković
ART DIREKTORICA

Centar za demokratsku tranziciju