Tim

Dragan Koprivica
izvršni direktor
Milica Kovačević
predsjednica
Biljana Pejović
zamjenica izvršnog direktora
Anđelija Lučić
program koordinatorka
Đorđije Brkuljan
član Izvršnog odbora
Milica Bogdanović
članica Izvršnog odbora
Damir Dautović
IT Administrator / web developer
Milena Gvozdenović
PROJEKT KOORDINATORKA
Aleksandra Grdinić
asistentkinja projekt koordinatora
Jelena Tošković
grafička dizajnerka
Tereza Vujošević
Volonterka
Milenko Okuka
Asistent Generalnog sekretara

Centar za demokratsku tranziciju