Nabavke

Ovdje možete naći informacije o nabavkama CDT-a:
Poziv za snimanje i produkaciju dokumentarnog filma 

Poziv za angažovanje prevodioca 
Poziv za dostavljanje ponuda za štampu 

Poziv za angažovanje metodologa za istraživanje
Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju seminara: 
Poziv za dostavljanje ponude za štampu sveobuhvatnog izbornog izvještaja
Poziv za dostavljanje ponude za tehničku pripremu produkcije video spotova
Poziv za dostavjanje ponude za emitovanje spota
Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju prevoza
Poziv za dostavljanje ponude za izradu video spota
Poziv za dostavljanje ponuda za produkciju kratkih video spotova 
Poziv za dostavljanje ponuda za štampanje majica
Poziv za dostavljanje ponude za organizaciju treninga
Poziv za dostavljanje ponude za četiri laptop računara
Konkurs za izradu sajta
Tender za istraživanje 

Centar za demokratsku tranziciju