Provjeri birački spisak

Opis:

Projekat ima za cilj informisanje građana o novom servisu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) koji im omogućava brzu i jednostavnu promjenu i prijavu tačne adrese odnosno provjeru biračkog spiska. Projekat je realizovan kao kampanja koja obuhvata izradu edukativnog spota, infografika, promociju u medijima i na društvenim mrežama itd.

Period realizacije:

2015. godina

Centar za demokratsku tranziciju