Novac i politika

Opis: 

Projekat za cilj ima monitoring u oblasti finansiranja partija na nacionalnom i regionalnom nivou, u saradnji sa organizacijama Transparency International BiH, Centar za razvoj Srbije, INPO sa Kosova, MOST iz Makedonije i GONG iz Hrvatske. U okviru ovog projekta mreža organizacija razvija je i usvojila jedinstvenu metodologiju za praćenje finansiranja partija kako bi uradile uporednu analizu u cilju unapređenja ovog pitanja u svakoj od zemalja regiona.

Period realizacije:

2012. i 2013. godine

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Centar za demokratsku tranziciju