Izgradnja povjerenja u izbore

Opis:

Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori , kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Period realizacije:

2015. do 2017. godine

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije

Centar za demokratsku tranziciju