Izdvajanja za partije na lokalnom nivou 2016. (infografik)

Infografik-izdvajanja za partije na lokalnom nivou

Centar za demokratsku tranziciju