NATO info dan

Opis:

Pored aktivnosti u Podgorici, CDT informiše i građane drugih opština o NATO integracijama. U gradovima organizujemo info punktove, građanske satove, projekcije filmova, izložbe, radionice u mjesnim zajednicama, i obuke za političke partije.

Period realizacije:

Januar 2014. – u toku

Donatori:

NATO PDD, ambasade Velike Britanije i SAD

Centar za demokratsku tranziciju